Menu Close

Podjela promidžbenih materijala

Udruga Luka za sreću zapošljava 30 žena u nepovoljnom položaju u svrhu potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama i tako će se potaknuti socijalna uključenost i povećati kvaliteta života krajnjih korisnika. Danas su žene dobile promidžbene materijale u sklopu EU projekta.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje znanosti luka za sreću.

Skip to content