Menu Close

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU U SKLOPU POZIVA  „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Ugovor br.: SF.3.4.11.01.0303

Naziv projekta:  Svjetionik jednakih vrijednosti

Korisnik Ugovora: Udruga za promicanje znanosti Luka za sreću

Trajanje projekta: 01/2024 – 01/2027

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina)  i  ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18+ godina) da se prijave ukoliko su zainteresirane da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Projekt se provodi primarno na slijedećim područjima: SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA: Grad Split, Grad Solin, Grad Kaštela, Općina Podstrana, Općina Dugopolje, Općina Lećevica;  ZADARSKA ŽUPANIJA:  Grad Zadar, Grad Obrovac, Grad Benkovac, Općina Kukljica, Općina Preko, Općina Kali,Općina Sali, Općina Ražanac, te na cjelokupnom području RH.

UVJETI uključivanja su idući:

Starije osobe (65+ godina):

Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,

Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze  –   120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne prelaze  – 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne prelaze – 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina):

Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina.

Imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta.

Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 30. siječnja 2024. godine korisniku bespovratnih sredstava Udruga za promicanje znanosti Luka za sreću odobren je projekt  pod nazivom „Svjetionik jednakih vrijednosti“ (SF.3.4.11.01.0303).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca, počevši od veljače 2024.g.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

Potvrda Porezne uprave o dohotku za mjesec prije ulaska u projekt ili mjesec koji prethodi navedenom ukoliko podatci za mjesec prije ulaska nisu dostupni.

Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem

ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

*Obrasci se nalaze na Internet stranici Udruge za promicanje znanosti Luka za sreću (  OBRAZAC ZA PREUZIMANJE  ) uz objavu ovog „Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu“.

!!! Popunjavanjem obrazaca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Napomena: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu otvoren je do kraja trajanja projekta, odnosno do 30.01.2027.

Skip to content