Menu Close

Promotivne aktivnosti projekta Zaželi

Dana 01.3.2022. Udruga UVDR Brodosplit na čelu sa predsjednikom Kosor Goranom ugostila je Udrugu za promicanje znanosti Luka za sreću koja je u sklopu svojih promotivnih aktivnosti predstavila projekt „Pružanje pomoći i potpore ranjivoj skupini” u sklopu poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” .

Predsjednica Udruge Marina Špralja uvodno je govorila o pozitivnim učincima takvih projekata za naše stanovništvo. Ukazala je na ciljeve koji osiguravaju trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom se osigurava pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime se povećava kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenira prerana institucionalizacija. Ciljna skupina su teže zapošljive žena sa SSS. Žene se zapošljavaju za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama, a u isto vrijeme im se pruža mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Vjerujemo da je ovo pravi način za otvoreno davanje podrške EU projektima socijalnog karaktera te osnaživanju odnosa i međusobne komunikacije Udruga između gradova. Ovakve hvalevrijedne projekte podržavamo i prosljeđujemo prave informacije najpotrebitijima.

Domaćini su nas dočekali raširenih ruku, raspoloživi za svaku pomoć i prijateljsku riječ, naravno, uz dobru hranu i piće koje je bilo u izobilju.

Skip to content